Comm2B gespecialiseerd in marketing communicatie en brand journalism

Het ABC van communicatie

Brand journalism

Steeds meer bedrijven en organisaties zetten in op het verspreiden van informatie via hun eigen kanalen: website, sociale media, youtube, … Om die content relevant en interessant te maken, zijn er een pak journalistieke technieken. Een bedrijf of organisatie die daar echt een succes van wil maken, maakt van zijn communicatiemedewerkers best ‘interne journalisten’: mensen die met een kritische geest naar de eigen boodschappen kijken en helpen om ze te vertalen naar relevante inhoud voor de geïnteresseerde websitebezoeker of Facebook-volger. Dat noemen we brand journalism.

Content creatie

De wereld waarin bedrijven, organisaties en overheden communiceren is volop in verandering: verdere digitalisering, steeds nieuwe platformen, een gewijzigd mediagebruik… In die wereld hebben klassieke reclameboodschappen vaak minder effect dan vroeger. Maar wie de interesse wil wekken van (potentiële) klanten of geïnteresseerden, heeft vandaag veel nieuwe mogelijkheden. Een goed verpakte boodschap op de eigen website, gepromoot via sociale media, kan veel teweegbrengen. En dus moet er op geregelde tijdstippen nieuwe content worden gecreëerd: artikels, klantengetuigenissen, video’s, infographics, … Die vormen de basis van een nieuwe marketingstrategie.

Content management

Via welk platform wordt welke content verspreid? Welke boodschappen en verhalen breng je op welk moment aan, om een maximale impact te hebben? Hoe knoop je aan bij actuele zaken en haak je er jouw bestaande content aan vast? Dat zijn de vragen waar content management om draait. Want er hoeft niet steeds nieuwe inhoud te worden gecreëerd. Soms kan een goed artikel of een goede video opnieuw worden gepubliceerd of onder de aandacht gebracht, mits een goeie link met de actualiteit.

Inbound marketing

Inbound marketing is een vorm van marketing communicatie waarbij inhoud op maat van de klant of ontvanger centraal staat. Veel meer dan in klassieke mailings wordt rekening wordt gehouden met de interesses van de ontvanger. Door verhalen, cases, whitepapers, tips en dergelijke aan te bieden, hoopt de zender de interesse van de (potentiële) klant op te wekken. Wie relevante inhoud kan aanbieden, zal meer bezoekers aantrekken naar zijn website. Daarom is er ook sprake van ‘inbound’ marketing.

Native advertising

Bij native advertising wordt een inhoudelijke, maar commerciële boodschap aangeboden aan het publiek binnen een redactioneel kader. Voorbeelden hiervan zijn krantenbijlagen of rubrieken op nieuwssites waarbij de adverteerder een onderwerp en mogelijke gesprekspartners aanbrengt, en die vervolgens op een redactionele manier worden uitgewerkt. De inhoud wordt naast het gewone nieuws of de reguliere inhoud aangeboden, met een duidelijke vermelding dat deze zaken “buiten de verantwoordelijkheid van de redactie vallen” of met een logo PP (Product Placement) wanneer het om tv-uitzendingen gaat.

Storytelling

Om een publiek te bereiken en te blijven boeien, zijn verhalen essentieel. Verhalen illustreren waar een bedrijf of organisatie voor staat, schetsen een kader, geven een houvast. De schrijver houdt rekening met de leefwereld van zijn lezer en vertelt een verhaal dat inpikt op die leefwereld. Niet het merk of product staat centraal, wel de interesse van mensen voor boeiende verhalen. Maar wie op een goeie manier met storytelling omgaat, zal erin slagen een publiek te bereiken dat vaak veel ruimer is dan de reeds gekende of bestaande contacten. En zo draagt storytelling bij tot een sterker merkimago.

Sitemap - Privacy Website door Website door 2design bvba